Nie lekceważ trudności swojego dziecka – terapia dysleksji

Nie lekceważ trudności swojego dziecka – terapia dysleksji

Terapia dysleksji

U sporej liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej diagnozuje się dysleksję. Ten specyficzny kłopot związany niezwykle często z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, przejawia się m.in. tym, iż dziecko popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu. Dziecku trudno jest przyswoić zasady poprawnej pisowni, często zapisuje w taki sposób jak słyszy, po drugie może posiadać także problemy z nauką innych języków.

Terapia dysleksji

Dzieci, które mają odpowiednie orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wśród których określono dysleksję, powinny zostać otoczone pomocą w szkole. Przeprowadza się dla nich zajęcia, które określane są rewalidacją. Bardzo nierzadko zajmują się tym logopedzi szkolni, a także psychologowie edukacyjni lub nauczyciele współorganizujący. Regularna praca z dzieckiem, więc właśnie terapia dysleksji, da radę przynieść faktycznie mnóstwo dobrego i pomóc w umacnianiu słusznych wzorców pisania. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż godzina czy dwie w tygodniu, przeznaczone na tego typu terpaię z uczniem, to zazwyczaj zbyt mało. Co wobec tego można uczynić więcej?


Praca z dzieckiem w domu

Poza terapią dysleksji w szkole, podczas ponadprogramowych ćwiczeń określanych rewalidacją, z dzieckiem trzeba także pracować w domu. By dziecko w ogóle miało do tego chęć, obowiązujące jest zakupienie właściwych artykułów, jakie będą dla niego zajmujące. Można odnaleźć ciekawe materiały edukacyjne na przykład w księgarniach dla logopedów, rodzic może również poprosić nauczyciela o dostarczenie poniektórych przyborów do ćwiczeń w domu. Dziecko musi systematycznie poświęcać czas na pracy własnej, nie może być jednak jej też zbyt sporo, ponieważ prędko może dojść do zniechęcenia. Chociaż leczenie dysleksji to mozolny proces, nie trzeba krytykować dziecka za niekoniecznie szybko poprawiające się stopnie z języka ojczystego. Wychowawcy powinni dostosować wymagania względem uczniów z orzeczeniem, dlatego że trzeba jasno zaznaczyć, iż dysleksja u dziecka to nie jest jego fanaberia ani zła wola. Po drugie dysleksja nie znaczy, iż dziecko nie będzie mogło ukończyć porządnej szkoły, czy uzyskać właściwego fachu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: terapia dysleksji.