Nie lekceważ trudności swojego dziecka – terapia dysleksji

Nie lekceważ trudności swojego dziecka – terapia dysleksji

Terapia dysleksji U sporej liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej diagnozuje się dysleksję. Ten specyficzny kłopot związany niezwykle często z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, przejawia się m.in. tym, iż dziecko popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu. Dziecku trudno jest przyswoić zasady poprawnej pisowni, często zapisuje w taki sposób jak słyszy, po drugie może posiadać także